Miljø og Bærekraft


Alltid på lag med fremtiden

Losby Gods ligger i naturskjønne omgivelser i Losbydalen – omkranset av natur på alle kanter. Kulturlandskapet som omgir godset har en historie som strekker seg hundrevis av år tilbake, hvor sagbruk, jordbruk og nå også golfbaner driftes med tanke på bærekraft og sameksistens med naturen rundt oss.

Med denne beliggenheten og historien er det naturlig for oss å ta miljø og bærekraft på det største alvor – hver dag, slik at bærekraften også fortsetter i vår tid.

Vi er stolte over å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Vi har vært Sertifisert siden 2015, og jobber kontinuerlig med å forbedre oss. Miljøfokus er en naturlig del av vår bedriftskultur og vår miljøpolicy er forankret i styret, ledelse og de ansatte.

En viktig del av denne sertifiseringen er kildesortering, og på et sted som Losby, med gjester og matservering, har kildesortering stor gevinst. Vi har hatt stort fokus på sortering siden 2015 og har gjort det enkelt å kildesortere både på gjesterom og i fellesarealer.

Losby Gods skal i samarbeid med sine leverandører sørge for at hotellvirksomheten ikke påvirker naturen og miljøet rundt på negativ måte, samtidig som vi skal finne måter å forbedre omgivelsene våre på. Vi skal velge riktige leverandører og kreve tiltak fra dem, og vi skal sørge for at vårt økologiske fotavtrykk i Losbydalen blir minimalt.

På godset har vi egen kjøkkenhage hvor vi dyrker urter, rabarbra og spiselige blomster.

I løpet av de to siste årene har vi faset ut buffetservering og byttet med tallerken-servering. Målet vårt er å oppfylle FNs bærekraftmål om å halvere matsvinnet innen 2030.

Trafikken til og fra godset via Losbyveien er en utfordring. Vi oppfordrer ansatte til å samkjøre, eller å sykle/gå når dette er mulig. Vi oppfordrer også til bruk av elbil og vil tilrettelegge for flere elbil-ladere.

Vi har ansatte fra 23 ulike nasjoner og har et tett samarbeid med NAV om inkluderende arbeidsliv. Bedriftskulturen vår er tuftet på respekt, anerkjennelse, profesjonalitet og sunt bondevett.

Også er vi selvsagt engasjerte i den andre formen for miljø også – lokalmiljøet, og sponser hvert år lokale klubber og foreninger.

Ønsker du innsyn i miljørapporten fra Miljøfyrtårn, kan den sendes på forespørsel.

 

Miljøfyrtårn

Del denne siden:

Til toppen ▴