Historien


Historien om Losby Gods - en reise i tid

Et historisk sus av lange tradisjoner ligger som et slør av svunnen tid over det som engang var et storgårdsamfunn på Losby. Losby er historien om trelasthandelens oppgangs- og nedgangstider, om kjente Christiania-borgere, rekreasjon, selskapeligheter, gjestfrihet og jaktutflukter, men også om hardt arbeidende husmenn og tjenestefolk.

Navnet Losby kommer av det norrøne mannsnavnet Loptr. Eiendommen oppstod ved at de tre sydligste skogsgårdene Losby, Vestmork og Østmork ble slått sammen. De tre gårdene fikk egne små sagbruk da oppgangssagene kom i bruk på 1500-tallet. Gårdene fikk sine første husmannsplasser allerede på 1600-tallet. Husmannen var gjerne sagmester, og mange av dem var sagbruks- og skogsarbeidere for Losby Bruk. Trelasthandel var all velstands kilde på denne tiden, og Losby ble bare begynnelsen for Christiania-kjøpmannen Peder Cudrio i 1744.

Men på midten av 1800-tallet var det Meyer familien, med Jacob Meyer og hans to sønner Thorvald og Lorentz Meyer som eide eiendommen. De bestemte seg for å oppføre en godsbygning på eiendommen og bygde derfor det som vi kjenner som Losby Gods, i 1850. Bygget var på ca 1000 kvm og  huset ballsaler, haller, jaktsalonger og mange soverom. De skulle benytte seg av godset som et jaktslott hvor de kunne invitere til rekreasjon og representasjon for hovedstadens elite.

Godsets storhetstid

I 1893 flyttet barnebarnet til Lorentz Meyer inn på godset, og ble dermed de første fastboende på godset noen gang. Lorentz Meyer Boeck og Kathrine Brinch giftet seg nemlig i 1893 og Losby Gods med sagbrukseiendommen ble en bryllupsgave fra Lorentz Meyer Boecks familie.
Det nye godseierparet ledet godset inn i en storhetstid som skulle vare i mange tiår! Selskaper, festligheter, overnattingsgjester, friluftsliv og nydelig mat. Jakt og fiske, sagbruk og politikk, var noe av godseierens favoritt sysler.
Lorentz Meyer Boeck ble Lørenskogs første ordfører i 1908 da Lørenskog ble en egen kommune. Lørenskogs kommunevåpen er et vasshjul, nemlig Losbysagas «motor». Vasshjulet ligger bare 700 meter fra godsbygningen den dag idag, og er fredet.

Godseierparet fikk en datter i 1903 som dessverre døde bare en dag gammel. Ingerborg Sophie Boeck som den lille jenta het, ble parets eneste barn.
Lorentz Meyer Boeck gikk bort i 1936 og etterlot seg hele eiendommen og godset til sin kone Kathrine Boeck. Hun drev bruket videre og bodde på Losby alene til sin død 22 år senere i 1958.

En storhetstid gikk i graven med henne. Epoken var over. Siden det ikke var noen direkte arving til eiendommen, testamentere Kathrine Boeck bort alt til sine søsken og deres barn. Det var totalt 18 slektinger som arvet. Det var siden ingen som flyttet inn på godset, og det ble tømt for eiendeler og fordelt på arvingene. Godset ble låst og stengt i juni 1959 og ble deretter ståendes tomt i nesten 40 år.

På 1980-tallet var det ingen ansatte igjen i skogen og på sagbruket, all hogst ble satt bort til et entrepenørfirma og en 300 års lang tradisjon var dermed brutt.

Godsbygningen ble kjøpt av familien Fjellheim i 1985, men det skulle ta 12 lange år før tillatelse ble gitt til å bygge om og renovere huset. Arbeidet med oppussing og utbygging startet i 1997 og dagens hotellbygning sto klart til oktober 1999. Den offisielle åpningen er 2.oktober 1999, og hotellet åpnet da med 70 doble værelser, restaurant, selskapslokaler, konferansesaler, bar, innendørsgolfsenter, golfbutikk og golfklubb. Hotellet er omkranset av et storslott parkanlegg og to golfbaner av høy internasjonal standard.
Losby Gods er blitt et moderne kurs- og konferansehotell med historie, sjel og tradisjoner.

Alle ansatte på Losby Gods vil sørge for at nettopp du får et særegent opphold på et helt spesielt hotell, fjernt fra dagliglivets kjas og mas.

Last ned Losby Gods Historiehefte

«Historien om Losby Gods» nedskrevet av Heidi Elisabeth Fjellheim

11.august 2006 ble et uoffisielt historiedokument distribuert ut til alle Losby Gods’ ansatte. Dokumentet er en samling av all kunnskap vi bestitter pr. idag om Losby Gods sin spennende og fargerike historie. Bilder fra gamledager illustrerer dokumentet.

Hele historien:  Historien om Losby Gods

Del denne siden:

Til toppen ▴